• Retreats
app afbeelding thermen v3

NIEUW: Thermen Resort Account

Hiermee heb je altijd toegang tot je persoonlijke Thermenfans voordelen, je reserveringen, gegevens en een heerlijke dosis ontspannende inspiratie.

Lees meer

Actievoorwaarden zoek en winactie Thermen Bad Nieuweschans

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Quality Wellnessresorts, de aanbieder van de winactie:

Thermen Bad Nieuweschans
Weg naar de Bron 3 -9
9693 GA Bad Nieuweschans

2. De deelname aan de winactie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Quality Wellnessresorts en alle andere bij de totstandkoming van deze winactie betrokken partijen. 

3. De winactie start op 21 februari 2022 en loopt tot en met 31 mei 2022.

4. Met de winactie wordt Thermen Bad Nieuweschans gepromoot. Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden, abonneren zich middels een opt-in tot wederopzegging op de nieuwsbrief van Thermen Bad Nieuweschans. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief via een link onderaan de betreffende e-mails.

5.Deelname aan de winactie vindt als volgt plaats:

  • De deelnemer kan meedoen via de Zoek & Winactie Thermen Bad Nieuweschans.
  • Op deze pagina dient de deelnemer zijn/haar naam en e-mailadres in te vullen om deel te kunnen nemen aan de winactie.
  • Een deelnemer mag één keer per e-mailadres deelnemen.
  • Op het verwerken van deze persoonsgegevens is het privacy statement van Thermen Bad Nieuweschans van toepassing.
  • Wanneer de deelnemer akkoord gaat met de actievoorwaarden en (middels opt-in) lidmaatschap op de nieuwsbrief van Thermen Bad Nieuweschans dan ontdekt hij/zij op de volgende pagina zijn/haar prijs.

6. Thermen Bad Nieuweschans brengt per deelnemer geen communicatiekosten in rekening per deelname.

7. De hoofdprijs van de winactie is: "Een jaar lang genieten bij Thermen Bad Nieuweschans". Dit houdt in: je ontvangt als winnaar 24 entreetickets, waarbij het mogelijk is om iedere maand (twaalf keer) met twee personen te komen ontspannen in wellnessresort Thermen Bad Nieuweschans. De prijs wordt verloot onder alle aanmeldingen door Thermen Bad Nieuweschans.

8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, houdt Thermen Bad Nieuweschans zich het recht voor de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

9. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de winactie behoudt Thermen Bad Nieuweschans zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

10. Na afloop van de winactie geschiedt de aanwijzing van de winnaars op onpartijdige wijze en door willekeurige computer selectie. De prijswinnaar van de hoofdprijs ontvangt uiterlijk 30 juni 2022 persoonlijk bericht via e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De gewonnen hoofdprijzen kunnen tot 3 maanden na 30 juni 2022 worden opgeëist. De prijswinnaar ontvangt een instructie e-mail voor het aanvragen van de prijs. Wanneer Thermen Bad Nieuweschans binnen 3 maanden hierna geen reactie heeft ontvangen, kan geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.

11. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site alsmede overige uitingen aangaande de winactie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, of overige informatie, komen toe aan Thermen Bad Nieuweschans of diens licentiegevers, zoals praters van de actie.

12. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorziet beslist Thermen Bad Nieuweschans.

13. Thermen Bad Nieuweschans en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de winactie. De winactie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de aanwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. Thermen Bad Nieuweschans en partners zijn niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plug-ins.

14. Thermen Bad Nieuweschans en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens, noch voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

15. Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht zijn Thermen Bad Nieuweschans en partners niet aansprakelijk.

16. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Indien u meent dat deze voorwaarden of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, of indien u anderszins klachten hebt aangaande deze winactie, gelieve contact op te nemen met Thermen Bad Nieuweschans via info@thermenbadnieuweschans.nl. Thermen Bad Nieuweschans zal uw vraag z.s.m. beantwoorden.

 

Maak een keuze.